Ładuję...

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Skorzystaj z płatnych staży i bezpłatnych szkoleń. Rozpocznij pracę!

Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w projekcie "Młodzi proaktywni"
SPRAWDŹ

Warsztaty Poszukiwania Pracy oraz Warsztaty Kompetencji Pracowniczych

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI po raz VII i ostatni zorganizowała Warsztaty Poszukiwania Pracy oraz Warsztaty Kompetencji Pracowniczych w ramach realizowanego projektu. Głównym celem warsztatów było, aby uczestnicy nabyli wiedzę teoretyczną i rozwinęli praktyczne umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz skutecznego poruszania się po rynku pracy. Podczas warsztatów Poszukiwania Pracy Uczestnicy nabyli umiejętności samodzielnego, profesjonalnego […]

Ogłoszenie wyników rekrutacji do VII Edycji projektu – Obszar Małopolska Wschodnia

Zakończył się kolejny etap rozmów rekrutacyjnych w ramach siódmegonaboru do projektu „Młodzi proaktywni” z obszaru Małopolski Wschodniej. Poniżej zamieszczamy listy osób z obszarów miejskich i obszarów wiejskich zakwalifikowanych do projektu „Młodzi proaktywni” wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji. Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zakwalifikowało się 14 osób – 4 […]

Wstępna lista rankingowa VII Edycja – Obszar Małopolska Wschodnia

Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do VII edycji projektu „Młodzi proaktywni” wg. liczby punktów preferencyjnych. Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zostało dotychczas wstępnie zakwalifikowane 21 osób – 7 z obszarów miejskich oraz 14 z obszarów wiejskich. Wstępna lista rankingowa obszary miejskie Małopolska Wschodnia Wstępna lista rankingowa obszary wiejskie Małopolska Wschodnia

Warsztaty w ramach VI edycji projektu Młodzi proaktywni!

Uczestnicy VI edycji projektu Młodzi proaktywni wzięli udział w warsztatach Kompetencji Pracowniczych oraz Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy, które już po raz szósty nasza Fundacja zorganizowała na terenie Tarnowa. Warsztaty odbywały się w dniach 13.11.2017r. -21.11.2017r. Głównym celem Warsztatów Kompetencji Pracowniczych był rozwój osobisty uczestników projektu poprzez aktywizacje społeczną, umiejętność wykorzystania wiedzy w zakresie kompetencji społecznych […]

VII nabór do projektu Młodzi proaktywni

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI po raz siódmy i ostatni zaprasza do wzięcia udziału w projekcie stażowym realizowanym na terenie Tarnowa, powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Prowadzimy nabór do projektu Młodzi Proaktywni, objętego Patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Udział jest bezpłatny! Aby się zgłosić wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny lub pojawić się w biurze […]

Ogłoszenie wyników rekrutacji do VI Edycji projektu – Obszar Małopolska Wschodnia

Zakończył się kolejny etap rozmów rekrutacyjnych w ramach szóstego naboru do projektu „Młodzi proaktywni” z obszaru Małopolski Wschodniej. Poniżej zamieszczamy listy osób z obszarów miejskich i obszarów wiejskich zakwalifikowanych do projektu „Młodzi proaktywni” wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji. Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zakwalifikowało się 18 osób – […]

Wstępna lista rankingowa VI Edycja – Obszar Małopolska Wschodnia

Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do VI edycji projektu „Młodzi proaktywni” wg. liczby punktów preferencyjnych. Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zostało dotychczas wstępnie zakwalifikowane 20 osób – 10 z obszarów miejskich oraz 10 z obszarów wiejskich. Wstępna lista rankingowa obszary miejskie Małopolska Wschodnia Wstępna lista rankingowa obszary wiejskie Małopolska Wschodnia

Ogłoszenie wyników rekrutacji do V Edycji Uzupełniającej projektu – Obszar Małopolska Wschodnia

Zakończyły się rozmowy rekrutacyjne w ramach piątego naboru uzupełniającego do projektu „Młodzi proaktywni” z obszaru Małopolski Wschodniej. Poniżej zamieszczamy listy osób z obszarów miejskich i obszarów wiejskich zakwalifikowanych do projektu „Młodzi proaktywni” wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji. Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zakwalifikowało się 13 osób. Wszyscy kandydaci […]

Wstępna lista rankingowa V Edycja Uzupełniająca – Obszar Małopolska Wschodnia

Zakończył się piąty uzupełniający nabór do projektu „Młodzi proaktywni” z obszaru Małopolski Wschodniej. Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu „Młodzi proaktywni” wg. liczby punktów preferencyjnych. Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zostało zakwalifikowanych wstępnie 15 osób – 3 z obszarów miejskich oraz 12 z obszarów wiejskich. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów rekrutacyjnych. Wstępna […]

Ogłoszenie wyników rekrutacji do V Edycji projektu – Obszar Małopolska Wschodnia

Zakończył się kolejny etap rozmów rekrutacyjnych w ramach piątego naboru do projektu „Młodzi proaktywni” z obszaru Małopolski Wschodniej. Poniżej zamieszczamy listy osób z obszarów miejskich i obszarów wiejskich zakwalifikowanych do projektu „Młodzi proaktywni” wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji. Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zakwalifikowało się 21 osób. Wszyscy […]