Ładuję...

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Wstępna lista rankingowa V Edycja Uzupełniająca – Obszar Małopolska Wschodnia

Zakończył się piąty uzupełniający nabór do projektu „Młodzi proaktywni” z obszaru Małopolski Wschodniej.

Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu „Młodzi proaktywni” wg. liczby punktów preferencyjnych.

Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zostało zakwalifikowanych wstępnie 15 osób – 3 z obszarów miejskich oraz 12 z obszarów wiejskich.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów rekrutacyjnych.

Wstępna lista rankingowa obszary miejskie Małopolska Wschodnia

Wstępna lista rankingowa obszary wiejskie Małopolska Wschodnia