Ładuję...

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Ogłoszenie wyników rekrutacji do V Edycji Uzupełniającej projektu – Obszar Małopolska Wschodnia

Zakończyły się rozmowy rekrutacyjne w ramach piątego naboru uzupełniającego do projektu „Młodzi proaktywni” z obszaru Małopolski Wschodniej. Poniżej zamieszczamy listy osób z obszarów miejskich i obszarów wiejskich zakwalifikowanych do projektu „Młodzi proaktywni” wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji.

Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zakwalifikowało się 13 osób.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych obszary miejskie małopolska wschodnia V edycja dodatkowa

Lista osób zakwalifikowanych obszary wiejskie małopolska wschodnia V edycja dodatkowa