Ładuję...

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Wstępna lista rankingowa VII Edycja – Obszar Małopolska Wschodnia

Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do VII edycji projektu „Młodzi proaktywni” wg. liczby punktów preferencyjnych.

Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zostało dotychczas wstępnie zakwalifikowane 21 osób – 7 z obszarów miejskich oraz 14 z obszarów wiejskich.

Wstępna lista rankingowa obszary miejskie Małopolska Wschodnia

Wstępna lista rankingowa obszary wiejskie Małopolska Wschodnia

Dodaj komentarz