Ładuję...

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Ogłoszenie wyników rekrutacji do VII Edycji projektu – Obszar Małopolska Wschodnia

Zakończył się kolejny etap rozmów rekrutacyjnych w ramach siódmegonaboru do projektu „Młodzi proaktywni” z obszaru Małopolski Wschodniej.

Poniżej zamieszczamy listy osób z obszarów miejskich i obszarów wiejskich zakwalifikowanych do projektu „Młodzi proaktywni” wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji.

Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zakwalifikowało się 14 osób – 4 z obszarów miejskich i 10 z obszarów wiejskich.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych obszary miejskie małopolska wschodnia VII edycja

Lista osób zakwalifikowanych obszary wiejskie małopolska wschodnia VII edycja

 

Dodaj komentarz