Ładuję...

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Warsztaty Poszukiwania Pracy oraz Warsztaty Kompetencji Pracowniczych

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI po raz VII i ostatni zorganizowała Warsztaty Poszukiwania Pracy oraz Warsztaty Kompetencji Pracowniczych w ramach realizowanego projektu. Głównym celem warsztatów było, aby uczestnicy nabyli wiedzę teoretyczną i rozwinęli praktyczne umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz skutecznego poruszania się po rynku pracy. Podczas warsztatów Poszukiwania Pracy Uczestnicy nabyli umiejętności samodzielnego, profesjonalnego […]

Ogłoszenie wyników rekrutacji do VII Edycji projektu – Obszar Małopolska Wschodnia

Zakończył się kolejny etap rozmów rekrutacyjnych w ramach siódmegonaboru do projektu „Młodzi proaktywni” z obszaru Małopolski Wschodniej. Poniżej zamieszczamy listy osób z obszarów miejskich i obszarów wiejskich zakwalifikowanych do projektu „Młodzi proaktywni” wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji. Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zakwalifikowało się 14 osób – 4 […]

Wstępna lista rankingowa VII Edycja – Obszar Małopolska Wschodnia

Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do VII edycji projektu „Młodzi proaktywni” wg. liczby punktów preferencyjnych. Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zostało dotychczas wstępnie zakwalifikowane 21 osób – 7 z obszarów miejskich oraz 14 z obszarów wiejskich. Wstępna lista rankingowa obszary miejskie Małopolska Wschodnia Wstępna lista rankingowa obszary wiejskie Małopolska Wschodnia