Ładuję...

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informacja dla pracodawców – organizatorów staży w 2016/2017 roku

Informujemy, że od listopada 2015 do października 2017 Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI organizować będzie staże dla osób biernych zawodowo.

W ramach projektu „Młodzi Proaktywni” współpracujemy z firmami zainteresowanymi przyjęciem na staż osób w wieku 18-29 lat posiadających max. średnie wykształcenie, gotowych do podjęcia pracy. W ciągu całego okresu do odbycia stażu skierowanych zostanie 75 osób. Staże będą odbywały się po zakończeniu przez Uczestników Projektu szkolenia kompetencji miękkich (m.in. praca w zespole, sprawna komunikacja, itp.), porad indywidualnych i przygotowań branżowo-produktowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany będzie w pięciu następujących po sobie edycjach.

Pracodawco – przyjmij na staż, przekonaj się, zatrudnij!

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY! Dodatkowe korzyści dla pracodawcy to między innymi:

  • brak kosztów związanych z wypłatą wynagrodzenia przez cały okres trwania stażu (staż w całości jest finansowany ze środków projektu!)
  • brak konieczności ponoszenia kosztów na badania lekarskie stażysty
  • środki finansowe na przeszkolenie/przygotowanie pracownika przed podjęciem stażu
  • warsztaty i szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, dopasowane do ich potrzeb i predyspozycji przed przystąpieniem do stażu

Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem miejsca stażu dla uczestnika projektu wypełnij wniosek o zorganizowanie stażu i odeślij na adres mailowy: młodzi.proaktywni@fundacjaproaktywni.pl

W razie pytań, prosimy o kontakt.