Ładuję...

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Płatne staże

Skorzystaj z płatnego stażu – zdobądź doświadczenie zawodowe podczas stażu a następnie rozpocznij pracę!

Czy warto iść na staż?

Udokumentowany staż pracy danej osoby może mieć znaczenie już na etapie rekrutacji. Jest bowiem okazją do pozyskania doświadczenia w pracy na danym stanowisku, którego często żąda przyszły pracodawca od kandydatów, sprawdzenia się w wymarzonej pracy, nawiązania kontaktów zawodowych i wyrwania się z pętli bezrobocia. Niewielki ale stały miesięczny dochód jest dodatkowym atutem. Założeniem systemu stażowego jest sprawdzenie się na danym stanowisku, by później otrzymać zatrudnienie na etacie.

Co zyskujesz idąc na staż

 • doświadczenie zawodowe i realną szansę na zatrudnienie
 • stypendium stażowe w wysokości 997,32 zł netto (na rękę)
 • pokrycie kosztów dojazdu na staż
 • szkolenie przed rozpoczęciem stażu w miejscu pracy lub inne dopasowane do Twoich potrzeb

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!

Kto może wziąć udział w projekcie i starać się o płatny staż

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby bierne zawodowo  (które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie studiują formalnie w trybie stacjonarnym),
 • zamieszkałe na terenie: miasto Kraków, miasto Tarnów, powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski i chrzanowski (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).
 • w wieku od 18 do 29 lat
 • z wykształceniem:
  • podstawowym (osoby, które ukończyły szkołę podstawową)
  • gimnazjalnym (osoby, które ukończyły gimnazjum)
  • ponadgimnazjalnym (studenci studiów zaocznych, osoby, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową)
  • policealnym (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną)
  • wyższym (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe) (uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora)

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami.

Szczegółowe informacje dotyczące płatnych staży znajdują się w Regulaminie.